Sunday, April 12, 2009

"Kalau kamu melihat seseorang berbudi luhur, berusahalah menyamai kebaikannya dan jikalau kamu bertemu seseorang berbudi rendah, periksalah dirimu sendiri"

Semaikanlah Islam di hati,
Tanamkan iman nan suci,
Bajai taqwa setiap hari,
Berbuahlah bahagia hakiki.

No comments:

Post a Comment